وب سایت تخصصی مجله تکنولوژی

برو پایین

تکنولوژی و فناوری

تکنولو‍ژی و فناوری جزء جدانشدنی زندگی انسان است. تکنولو‍ژی و فناوری که امروزه به اشکال گوناگون مانند گوشی موبایل ، اینترنت ، تبلت و غیره وابستگی ایجاد کرده و زندگی ما را متحول کرده است. به همین دلیل شناخت مفهوم تکنولوژی و فناوری به تنهایی نگاه ما نسبت به آن را بینا و عمل مان را پاک میکند.